Pozwolenie na budowę, jak je uzyskać?

Chcesz wybudować własny dom lub inny budynek gospodarczy? Przed rozpoczęciem budowy będziesz musiał uzyskać pozwolenie na budowę. Przed uzyskaniem tego pozwolenia nie wolno ci zacząć żadnych prac z tym związanych, więc warto odpowiednio wcześniej złożyć wniosek, aby na czas uzyskać odpowiednie dokumenty. Co powinien zawierać taki wniosek, gdzie powinieneś go złożyć i ile to kosztuje? Wszystkiego dowiesz się z tego poradnika.

Pozwolenie na budowę – czego dotyczy, gdzie złożyć wniosek?

Pozwolenie na budowę dotyczy nie tylko budowy, ale także rozbudowy, nadbudowy, odbudowy oraz przebudowy obiektów budowlanych. Można uzyskać także pozwolenie na budowę połączone z zezwoleniem na rozbiórkę obiektu na miejscu, którego chcemy przeprowadzać budowę. Wniosek należy złożyć do starosta powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu. Można to zrobić osobiście podczas wizyty w urzędzie lub listownie.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć następujące dokumenty:

  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (poparte dokumentami np. odpisem z księgi wieczystej)
  • wypis z rejestru gruntów dla działki swojej i sąsiednich
  • projekt budowlany w 4 egzemplarzach wraz ze wszystkimi jego załącznikami
  • warunki techniczne dostawy mediów
  • dodatkowo jeżeli działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego konieczne jest wcześniejsze uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Wniosek o wydanie takiej decyzji należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy, właściwego według lokalizacji działki.

Ile kosztuje uzyskanie pozwolenia na budowę i kiedy się je otrzymuje?

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę zależy od rodzaju budynku, który chcemy postawić. Większość budynków (np. budynki mieszkalne) są zwolnione z tej opłaty. Jeżeli nasza inwestycja nie należy do tej grupy budynków opłata naliczana jest indywidualnie, a dowód opłaty należy dołączyć do dokumentów. Na wydanie pozwolenia na budowę czeka się maksymalnie 65 dni. Jeżeli w tym czasie nie otrzymamy decyzji możemy złożyć pisemne ponaglenie do instytucji wyższej instancji, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Pozwolenie na budowę, jak je uzyskać?
Rate this post

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here